Aké sú povinnosti dlžníka v procese osobného bankrotu?

Predovšetkým nezamlčať existenciu majetku alebo inej dôležitej skutočnosti dôležitej pre konanie a poskytovať súčinnosť správcovi.