Nachádzaš sa tu: | bankrotujem.sk

Články

Ste fyzická osoba a potrebujete sa zbaviť svojich dlhov ?

Potom je osobný bankrot to čo hľadáte!

Cieľom osobného bankrotu (konania o oddlžení) je zbaviť dlžníka všetkých dlhov. Avšak zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií poskytuje možnosť oddlženia jedine fyzickým osobám, ktoré splnia určité zákonné podmienky. Prvým predpokladom tohto procesu je majetok aspoň vo výške 1.659,70 EUR (50.000,-Sk). Samotné konanie sa skladá z dvoch fáz:

 1. fázou je malý konkurz v rámci ktorého dôjde k speňaženiu majetku dlžníka správcom a rozdelenie výťažku medzi prihlásených veriteľov. Proces je pod dohľadom súdu a prihlásených veriteľov, speňažovanie zabezpečuje správca konkurznej podstaty.

2. fázou je oddlženie - tzv. skúšobná doba, ktorá trvá 3 roky a po jej úspešnom absolvovaní, najmä riadnom plnení povinností dlžníka, môže súd rozhodnúť o oddlžení fyzickej osoby.

  • V prípade, že dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím alebo ak ho z dôvodu porušenia podmienok ukončí, nebude oslobodený od svojich dlhov.
  • Ak však dlžník po 3 skúšobných rokoch riadne plnil podmienky ukončí sa osobný bankrot, dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže opäť začať s čistým štítom.

 

O nás

Advokátska kancelária Mgr. Štefana Krnáča poskytuje právne poradenstvo vo všetkých oblastiach slovenského právneho poriadku na vysokej profesionálnej úrovni. Neváhajte nás kontaktovať.

Novinky na Váš email

Vám budeme zasielať na email, ktorý tu zadáte. Kedykoľvek sa môžete z tohoto odberu odhlásiť !